வார்டு பெயர்கட்சி பெயர்தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர்
வார்டு 1தி.மு.க-வெற்றி
திரு ந கணேசன்
வார்டு 2தி.மு.க-வெற்றிதிருமதி ப புவனேஸ்வாி
வார்டு 3தி.மு.க-வெற்றிதிருமதி செ ராஜலெட்சுமி
வார்டு 4மற்றவைதிருமதி ப ரேணுகா
வார்டு 5தி.மு.க-வெற்றிதிரு த காமராஜ்
வார்டு 6தி.மு.க-வெற்றிதிருமதி ஆ மாிய பாக்கிய ராணி
வார்டு 7அ.இ.அ.தி.மு.க-வெற்றிதிரு பா வெங்கடாசலம்
வார்டு 8மற்றவை-வெற்றிதிருமதி மு பிாியா
வார்டு 9தி.மு.க-வெற்றிதிருமதி மு பார்வதி
வார்டு 10அ.இ.அ.தி.மு.க-வெற்றிதிருமதி அ சோபியா எலிசபெத்
வார்டு 11அ.இ.அ.தி.மு.க-வெற்றிதிரு ந பழனிச்சாமி
வார்டு 12தி.மு.க-வெற்றிதிரு கோ சக்திபிரகாஷ்
வார்டு 13தி.மு.க-வெற்றிதிருமதி ஆா் தமிழரசி
வார்டு 14தி.மு.க-வெற்றிதிருமதி ர அமிா்தவள்ளி
வார்டு 15தி.மு.க-வெற்றிதிரு உ ராஜேந்திரன்
வார்டு 16தி.மு.க-வெற்றிதிருமதி ந கலைச்செல்வி
வார்டு 17தி.மு.க-வெற்றிதிரு சா ரபீக்ராஜா