வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர்
வார்டு 1 தி.மு.க-வெற்றி
திரு ந கணேசன்
வார்டு 2 தி.மு.க-வெற்றி திருமதி ப புவனேஸ்வாி
வார்டு 3 தி.மு.க-வெற்றி திருமதி செ ராஜலெட்சுமி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி ப ரேணுகா
வார்டு 5 தி.மு.க-வெற்றி திரு த காமராஜ்
வார்டு 6 தி.மு.க-வெற்றி திருமதி ஆ மாிய பாக்கிய ராணி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க-வெற்றி திரு பா வெங்கடாசலம்
வார்டு 8 மற்றவை-வெற்றி திருமதி மு பிாியா
வார்டு 9 தி.மு.க-வெற்றி திருமதி மு பார்வதி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க-வெற்றி திருமதி அ சோபியா எலிசபெத்
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க-வெற்றி திரு ந பழனிச்சாமி
வார்டு 12 தி.மு.க-வெற்றி திரு கோ சக்திபிரகாஷ்
வார்டு 13 தி.மு.க-வெற்றி திருமதி ஆா் தமிழரசி
வார்டு 14 தி.மு.க-வெற்றி திருமதி ர அமிா்தவள்ளி
வார்டு 15 தி.மு.க-வெற்றி திரு உ ராஜேந்திரன்
வார்டு 16 தி.மு.க-வெற்றி திருமதி ந கலைச்செல்வி
வார்டு 17 தி.மு.க-வெற்றி திரு சா ரபீக்ராஜா