வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர்
வார்டு 1 தி.மு.க-

வெற்றி
திரு ரா அருணாசலம்
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க-

வெற்றி
திருமதி அ பராசக்தி
வார்டு 3 தி.மு.க-

வெற்றி
திரு அ பொன்னன்
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க-

வெற்றி
திருமதி க சின்னம்மாள்
வார்டு 5 தி.மு.க-

வெற்றி
திருமதி செ சரோஜா
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க-

வெற்றி
திருமதி ஆ ரேகா
வார்டு 7 தி.மு.க-

வெற்றி
திருமதி ரா மலா்
வார்டு 8 தி.மு.க-

வெற்றி
திரு ச சாமித்துரை
வார்டு 9 தி.மு.க-

வெற்றி
திரு மூ பழனியாண்டி
வார்டு 10 தி.மு.க-

வெற்றி
திருமதி ச மெஹா்பானு
வார்டு 11 தி.மு.க-

வெற்றி
திருமதி அ விஜயலெட்சுமி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க-

வெற்றி
திரு அ பாண்டிராஜா
வார்டு 13 தே.மு.தி.க-

வெற்றி
திருமதி கு சுமதி
வார்டு 14 தி.மு.க-

வெற்றி
திருமதி இரா கீதா
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க-

வெற்றி
திரு அ சிவநேசன்
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க-

வெற்றி
திருமதி ஆ சின்னக்கருப்பன்
வார்டு 17 தி.மு.க-

வெற்றி
திருமதி ந ஜெயலெட்சுமி
வார்டு 18 தி.மு.க-

வெற்றி
திருமதி அ நல்லம்மாள்
வார்டு 19 தே.மு.தி.க-

வெற்றி
திரு வெ பொன்னையா