மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் – திருச்சிராப்பள்ளி

 

 

 

வார்டு பெயர்கட்சி பெயர்தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர்
வார்டு 1தி.மு.கதிருமதி சி தீபா
வார்டு 2தி.மு.கதிருமதி ம தமயந்தி
வார்டு 3தி.மு.கதிரு த ராஜேந்திரன்
வார்டு 4தி.மு.கதிரு சோ கிருஷ்ணமூர்த்தி
வார்டு 5தி.மு.கதிரு கா சுந்தரராசன்
வார்டு 6அ.இ.அ.தி.மு.கதிரு T ரவிச்சந்திரன்
வார்டு 7தி.மு.கதிருமதி த கிருத்திகா
வார்டு 8அ.இ.அ.தி.மு.கதிரு கோ ரமேஷ்
வார்டு 9தி.மு.கதிருமதி க ஜெயலெட்சுமி
வார்டு 10தி.மு.கதிருமதி செ பாலவினோதினி
வார்டு 11இ.தே.காதிருமதி க கிருஷ்ணகுமாாி
வார்டு 12தி.மு.கதிருமதி சி வளா்மதி
வார்டு 13தி.மு.கதிரு ச கண்ணன்
வார்டு 14தி.மு.கதிருமதி சு தீபா
வார்டு 15தி.மு.கதிருமதி ர ஆதிநாயகி
வார்டு 16தி.மு.கதிரு மு கருணாநிதி
வார்டு 17அ.இ.அ.தி.மு.கதிருமதி செ சவாியம்மாள்
வார்டு 18தி.மு.கதிருமதி க பாக்கியலட்சுமி
வார்டு 19தி.மு.கதிரு ரா சரவணகுமாா்
வார்டு 20அ.இ.அ.தி.மு.கதிரு க செல்வராஜ்
வார்டு 21தி.மு.கதிருமதி செ தேக்கமலா்
வார்டு 22தி.மு.கதிரு அ பாலசுப்ரமணி-வெற்றி
வார்டு 23தி.மு.கதிரு மு.சி சிவக்குமாா்
வார்டு 24அ.இ.அ.தி.மு.கதிரு ரெ இராஜ்மோகன்